Офіційний сайт Пологівської міської ради

Пошук

Розділи

Електронні сервіси

Нормативні документи

Про затвердження Положення про ГБ Пологівської ОТГ

     

 

                                                       

УКРАЇНА

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ

тринадцята сесія

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

від 17 квітня 2020 р.

м. Пологи

№ 240

Про затвердження Положення про Громадський бюджет 

Пологівської міської об’єднаної територіальної громади

 

На підставі Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою впровадження інноваційних механізмів залучення громадськості до розподілу коштів міського бюджету та розвитку демократичного процесу обговорення громадою напрямів використання бюджетних коштів, Пологівська міська рада 

в и р і ш и л а:

 

  1. Затвердити Положення про Громадський бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади, що додається.

         2. Відділу фінансів Пологівської міської ради під час формування місцевого бюджету на наступні бюджетні періоди у проєкті бюджету в межах відповідних бюджетних програм передбачати кошти для реалізації громадських проєктів, відібраних відповідно до затвердженого Положення.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

         4. Рішення від 19.04.2019 № 123 «Про затвердження Положення про Громадський бюджет у місті Пологи Запорізької області» вважати таким, що втратило чинність.

 

Міський голова                                                                          Ю.КОНОВАЛЕНКО

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Пологівської

міської ради

від 17.04.2020 № 240

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадський бюджет
Пологівської міської
об’єднаної територіальної громади

(далі - Положення)

1.                 Визначення термінів

Положення «Про Громадський бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади» визначає основні вимоги та принципи до організації, проведення та реалізації Громадського бюджетування на території громади.

Дане Положення розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», який надає територіальним громадам право брати участь у процесі розроблення та ухвалення рішень щодо питань місцевого значення.

1.1.          Громадський бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади (далі Громадський бюджет) - форма прямого волевиявлення мешканців громади, що впроваджує інноваційні механізми залучення громадськості до розподілу коштів місцевого бюджету, яка спрямована на демократичний процес обговорення громадою окремих напрямів використання бюджетних коштів.

1.2.          Мешканці Пологівської міської об’єднаної територіальної громади – громадяни України віком від 16 років, які зареєстровані або проживають на території Пологівської міської об’єднаної територіальної громади та внутрішньо переміщені особи, що відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи в управлінні соціального захисту населення Пологівської районної державної адміністрації Запорізької області.

1.3.          Координаційна рада з питань Громадського бюджету (далі-Координаційна рада) - постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган, який в межах чинного законодавства України, координує, організовує виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування Громадського бюджетування.

1.4.          Електронна система - це онлайн сервіс, який надає можливість мешканцям пропонувати свої проєкти місцевого розвитку та/або впливати на розподіл визначеної частки коштів місцевого бюджету шляхом голосування за ті чи інші проєкти з використанням інструментів BankID, MobileID та електронного цифрового підпису (ЕЦП).

1.5.          Проєктна пропозиція (далі - проєкт) - оформлена згідно з вимогами даного Положення пропозиція, документ, що враховує план дій, комплекс робіт або послуг, задум, ідея, втілені у форму описання, обґрунтування, розрахунків, креслень, що розкривають сутність замислу та можливість його практичної реалізації.

1.6.          Автор проєкту – це мешканець громади віком від 16 років, який зареєстрований або проживає на території громади, підготував і подав на конкурс проєктну пропозицію у порядку, визначеному цим Положенням.

1.7.          Форма проєкту – єдина для всіх авторів, обов’язкова для заповнення форма, яка містить короткий опис проєкту і затверджена даним Положенням (додаток 1).

1.8.          Картка оцінки проєкту – документ встановленої форми для проведення аналізу поданих проєктів, затверджений даним Положенням (додаток 2).

1.9.          Голосування - процес визначення переможців серед поданих проєктів жителів громади шляхом заповнення бланку для голосування в паперовому вигляді (додаток 3), або за допомогою онлайн-сервісу.

1.10.     Проєкти-переможці – проєкти, що відповідно до встановлення підсумків голосування набрали найбільшу кількість голосів відповідно до умов цього Положення.

1.11.     Великий проєкт - проєктна пропозиція, яка стосується життєдіяльності всієї громади. Орієнтовна вартість реалізації великого проєкту становить від 401 тис.грн. до 1,0 млн.грн. (50% від загальної суми Громадського бюджету).

1.12.     Малий проєкт - проєктна пропозиція, загальна вартість реалізації якої за рахунок коштів Громадського бюджету становить до 400 тис.грн. (включно) (20% від загальної суми Громадського бюджету).

1.13.     Комунальний проєкт - проєктна пропозиція, реалізація якої відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету тільки на території або в самих закладах, установах, некомерційних підприємствах, організаціях, що перебувають в комунальній власності Пологівської міської ради та які є загальнодоступними для мешканців громади. Обсяг коштів для таких проєктів не повинен перевищувати 600 тис.грн. (включно) (30% від загальної суми Громадського бюджету).

1.14.     Розпорядники, одержувачі коштів місцевого бюджету - бюджетні установи, комунальні установи, в особі їх керівників, які наділяються зобовязаннями шляхом встановлення бюджетних призначень, для реалізації проєктів-переможців.

1.15.     Виконавчі органи Пологівської міської ради - це структурні підрозділи виконавчого комітету Пологівської міської ради, що здійснюють експертизу поданих проєктів.

1.16.     Уповноважений робочий орган – структурний підрозділ Пологівської міської ради – відділ економічного розвитку Пологівської міської ради, що здійснює координацію за процесом реалізації громадського бюджету на території громади.

1.17.     Експертиза проєктів - це оцінка проєкту на предмет його відповідності законодавству, реалістичності і достатності бюджету проєкту для його практичної реалізації.

1.18.     Відповідальні особи у пунктах голосування – представники громадськості, члени Координаційної ради, посадові особи місцевого самоврядування та працівники бюджетних установ, у приміщенні яких відкриті пункти для голосування за проєкти Громадського бюджету.

1.19.     Критерій загальнодоступності до результатів реалізації проєктів за рахунок коштів Громадського бюджету – вільний, безкоштовний доступ та вільне безкоштовне користування усіма бажаючими результатами реалізації проєктів за рахунок коштів Громадського бюджету Пологівської міської об’єднаної територіальної громади.

2.                 Загальні положення

2.1.          Фінансування Громадського бюджету Пологівської міської об’єднаної територіальної громади проводиться за рахунок місцевого бюджету.

2.2.          Загальний обсяг фінансування Громадського бюджету складає до 1 відсотка обсягу доходів загального фонду місцевого бюджету (без міжбюджетних трансфертів), затвердженого рішенням міської ради про бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади на поточний рік, з розподілом 50:30:20 між великими, комунальними та малими проєктами відповідно.

2.3.          За рахунок коштів громадського бюджету можуть бути профінансовані проєкти, які підтримані шляхом голосування мешканцями громади та внутрішньо переміщеними особами, які мають довідку, надану Управлінням соціального захисту населення, про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення операції об’єднаних сил (ООС).

2.4.          Проєкти мають відповідати наступним вимогам:

-    проєкт має підтримку:

  • комунальний - не менше 25 осіб (крім автора проєкту);
  • малий - не менше 30 осіб (крім автора проєкту);
  • великий - не менше 50 осіб (крім автора проєкту);

-    не суперечить діючому законодавству;

-    знаходиться в межах компетенції Пологівської міської ради та її виконавчих органів;

-    сприяє соціально-економічному, культурному і просторовому розвитку громади та не суперечить діючим програмам;

-    передбачає плановий строк реалізації – календарний рік;

-    не обмежується підготовкою проєктно-кошторисної документації;

-    не носить фрагментарний характер, тобто проєкт має бути завершеним та його результат - придатним для використання (об’єкт - введеним в експлуатацію);

-    не передбачає витрати на утримання та обслуговування, річний обсяг яких перевищує вартість реалізації проєкту;

-    місце реалізації проекту є місцем загального користування без обмеження вільного доступу членів територіальної громади.

У випадку, коли реалізація проєкту передбачає використання земельної ділянки, приміщення чи іншого об’єкта, вони повинні належати до власності Пологівської міської об’єднаної територіальної громади.

2.5.          Орієнтовна вартість пропозиції, представленої в рамках комунальних проєктів, яка реалізуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 600 тис.грн. (включно) у межах 30 відсотків загальної суми.

2.6.      Орієнтовна вартість пропозиції, представленої в рамках малих проєктів, яка реалізуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, після детальної перевірки та оцінки не має перевищувати 400 тис.грн. (включно) у межах 20 відсотків загальної суми.

2.7.      Орієнтовна вартість пропозиції, представленої в рамках великих проєктів, яка реалізуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, після детальної перевірки та оцінки має складати від 401 тис.грн. до 1,0 млн.грн. (включно) у межах 50 відсотків загальної суми.

2.8.      Проєкти, що не відповідають вартісній межі, визначеної для комунальних, малих та великих проєктів мають бути відкориговані її автором та приведені у відповідність до суми коштів, визначеної за відповідним напрямком.

2.9.      Зміни до проєктів, відповідно пункту 2.8 цього Положення повинні бути внесені протягом 5 робочих днів від дати отримання відповідної інформації (електронною поштою чи телефоном) її автором. У іншому випадку пропозиція буде відхилена.

2.10.     Будь-які втручання в проєкти, зокрема, зміни об’єкта чи об’єднання з іншими проєктами, можливі лише за згодою авторів цих проєктів.

3. Порядок формування та функції Координаційної ради

3.1.          Координаційна рада – постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий орган, який в межах чинного законодавства України, координує, організовує виконання основних заходів, завдань щодо впровадження та функціонування Громадського бюджетування. До складу Координаційної ради входить не більше 21 особи, що обираються з числа представників територіальної громади.

3.2.          Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови на основі пропозицій від представників територіальної громади. До складу Координаційної ради можуть входити представники структурних підрозділів виконавчого комітету Пологівської міської ради (у кількості 40% загального складу) та представники депутатського корпусу, громадськості, бізнес середовища, незалежні експерти (у кількості 60% загального складу).

3.3.          Координаційна рада обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря під час засідання. Рішення (висновки, рекомендації) та протоколи Координаційної ради після їх підписання головою та секретарем одразу оприлюднюються на офіційному вебсайті Пологівської міської ради.

3.4.          Функції Координаційної ради:

-  приймати рішення про відповідність проєктів вимогам цього Положення;

-  проводити попередній розгляд проєктних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

-  подавати висновки та рекомендації щодо проєктних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету;

-  формувати перелік позитивно і негативно оцінених проєктів;

-  приймати рішення щодо включення проєктних пропозицій в перелік для голосування;

-  отримувати інформацію про хід реалізації проєктних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів Громадського бюджету;

-  визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань Громадського бюджету на засіданнях виконавчого комітету Пологівської міської ради, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях Пологівської міської ради;

-  контролювати хід реалізації проєктних пропозицій, що фінансуються за рахунок Громадського бюджету, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проєктних пропозицій;

-  проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний вебсайт Пологівської міської ради про час та місце проведення засідання.

3.5.          Координаційна рада працює у формі засідань, всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради. У разі рівного розподілу голосів, рішення голови Координаційної ради має вирішальне значення.

3.6.          Припинення членства в Координаційній раді здійснюється за власним бажанням або колегіальним рішенням з можливою рекомендацією нового члена.

3.7.          Координаційна рада діє на підставі Положення про Координаційну раду та Положення про Громадський бюджет.

4.      Етика в Громадському бюджеті

4.1.   Члени Координаційної ради, посадові особи місцевого самоврядування, задіяні у всіх етапах Громадського бюджету, зобов’язані:

4.1.1. дотримуватись загальновизнаних етичних норм поведінки, бути доброзичливими та ввічливими, дотримуватись високої культури спілкування (не допускати використання нецензурної лексики, підвищеної інтонації), з повагою ставитись до прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина, об’єднань громадян, не проявляти свавілля або байдужість до їхніх правомірних дій та вимог;

4.1.2. керуватися Конституцією України, законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про захист персональних даних", розпорядженнями міського голови, рішеннями міської, виконавчого комітету міської ради, Положенням про Громадський бюджет;

4.1.3. незважаючи на особисті ідеологічні, релігійні або інші погляди, не надавати будь-яких переваг та не виявляти прихильність до окремих фізичних чи юридичних осіб, представників громадських і релігійних організацій;

4.1.4. члени Координаційної ради мають право подавати проєкти на Громадський бюджет за умови не використання своїх повноважень у власних інтересах.

4.2.   Політичні партії, депутати Пологівської міської ради не можуть використовувати проєкти у власних інтересах, в якості власної реклами або реклами політичної сили, яку вони представляють.

4.3.   Правила поведінки учасників Громадського бюджету:

4.3.1. учасники Громадського бюджету мають право подати проєкти незалежно від поглядів, ідеологічної, релігійної, расової, гендерної, чи іншої приналежності;

4.3.2. автор має право на проведення агітації за власний проєкт під час голосування, брати участь в обговоренні проєкту на етапі аналізу, брати участь в процесі реалізації проєкту в межах законодавства України;

4.3.3. під час етапу голосування учасники Громадського бюджету повинні керуватися принципами рівності та взаємоповаги один до одного;

4.3.4. учасникам Громадського бюджету категорично забороняється проводити антиагітацію по відношенню до інших авторів та проєктів;

4.3.5. учасники Громадського бюджету, депутати та посадові особи органів місцевого самоврядування, або будь-які інші сторонні особи не мають право втручатися в процес голосування або будь-яким іншим чином впливати на його результат.

5.                 Інформаційна кампанія

5.1.   З метою інформування населення щодо можливості взяти участь у конкурсі проєктів, які фінансуються за рахунок коштів Громадського бюджету, щороку проводиться інформаційна кампанія.

5.2.   Інформаційна кампанія здійснюється на усіх етапах за рахунок коштів місцевого бюджету та коштів з інших джерел.

5.3.   Інформаційна кампанія включає:

-        ознайомлення мешканців з основними положеннями та принципами Громадського бюджету, їх заохочування до підготовки та подання проєктів;

-        інформування про хронологію з етапами і датами проведення;

-        представлення отриманих проєктів та заохочення до участі у голосуванні;

-        розповсюдження інформації стосовно перебігу та результатів процесу запровадження Громадського бюджету.

5.4.   Інформаційна кампанія проводиться через засоби масової інформації, мережу Інтернет, виготовлення та розміщення друкованої продукції, аудіо - та відеоматеріалів, а також через інші заходи та канали повідомлення залежно від різних груп населення.

5.5.   Автори проєктів самостійно, за власний рахунок, організовують інформаційні заходи для реклами своїх проєктів з метою отримання якомога більшої підтримки мешканців громади.

6.                 Порядок подання проєктів 

6.1.          Проєкт, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету, може подати будь-який мешканець територіальної громади віком від 16 років, який зареєстрований та/або проживає на території Пологівської міської об’єднаної територіальної громади, а також внутрішньо переміщені особи, які мають довідку, надану Управлінням соціального захисту населення, про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення ООС. Подаючи проєкт на реалізацію у рамках Громадського бюджету, його автор (автори) засвідчує/ють свою згоду на вільне використання ідеї та складових проєкту, а також своїх персональних даних Пологівською міською радою та її виконавчими органами, у тому числі поза межами реалізації Громадського бюджету Пологівської міської об’єднаної територіальної громади.

6.2.          Для подання проєктів необхідно заповнити бланк за формою згідно з додатком 1 до цього Положення, додавши до нього список з мінімальною кількістю підписів мешканців територіальної громади віком від 16 років, які зареєстровані та/або проживають на території Пологівської міської об’єднаної громади (згідно п. 2.4. Положення).

Проєкт обов’язково має бути викладений українською мовою, містити обґрунтування, розрахунки, креслення або фото, що розкривають сутність замислу, вказують на конкретне місце розташування та можливість його практичної реалізації.

Також, при визначенні вартості проєкту автор має врахувати резерв коштів в сумі, що становить 10% від вартості проєкту, для покриття ризиків, пов’язаних зі зростанням цін, тощо, та кошти на виготовлення проєктно- кошторисної документації (в разі, якщо проєкт передбачає проведення будівельних робіт) щонайменше у розмірі 10% від вартості будівельних робіт.

6.3.          Проєкти подаються:

-        електронною поштою у вигляді сканованого оригіналу документів на електронну адресу: gromadskiybudgetpology@gmail.com з поміткою «Громадський бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади» з обов’язковим наданням оригіналів у паперовому вигляді;

-        у паперовому вигляді за адресою: вул. Єдності, 24, м. Пологи, Запорізька обл., 70600, з поміткою на конверті «Громадський бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади» поштою або особисто до відділу економічного розвитку Пологівської міської ради.

Автор проєкту може долучити до пакету документів презентацію зі стислою суттю проєкту та візуалізацією.

У разі використання Пологівською міською радою електронного сервісу, що здійснює автоматизацію процесу на усіх етапах реалізації Громадського бюджету, автори проєктів самостійно здійснюють реєстрацію та авторизацію на електронному сервісі, у будь-який зручний спосіб, що підтримується системою та заповнюють поля електронної заявки.

Після успішної реєстрації та внесення необхідної інформації про проєкт, його друкований варіант, згідно з додатком 1 до цього Положення, обов’язково подається до уповноваженого робочого органу.

6.4.     Проєкти приймаються у робочий час з 1 по 31 травня року, що передує року реалізації проєктів, за умови розміщення на офіційному сайті Пологівської міської ради оголошення про початок подання проєктів, реалізація яких планується за рахунок коштів Громадського бюджету.

6.5.     Автор проєкту може у будь-який момент зняти свій проєкт з розгляду, але зробити це він повинен не пізніше ніж за 7 календарних днів до початку голосування. Про те, що проєкт знятий з розгляду робиться відповідна відмітка на офіційному сайті Пологівської міської ради в розділі «Громадський бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади».

6.6.      У разі потреби автор проєкту, або уповноважена ним особа має представити проєкт в ході публічного обговорення. Метою такого обговорення є детальний аналіз представлених проєктів. Внесення можливих поправок до проєктів можливо протягом здійснення аналізу проєктів структурними підрозділами виконавчого комітету Пологівської міської ради, але не пізніше ніж надання експертного висновку.

6.7.          Автор проєкту може подати не більше ніж один проєкт, реалізація якого відбуватиметься за рахунок коштів Громадського бюджету.

6.8.          Проекти повинні відповідати наступним вимогам, а також вимогам визначеним у п. 2.4. Положення:

- назва проєкту має відображати зміст проєкту і бути викладеною лаконічно, в межах одного речення;

- проєкт подається особисто автором проєкту за встановленою цим Положенням формою проєкту (додаток 1);

- в разі подання проєкту у сфері просторового розвитку проєкт має відповідати Генеральному плану населеного пункту;

- орієнтовний бюджет проєкту, розрахований автором, включає всі витрати (розробка проєктної документації, закупівля сировини, матеріалів, комплектуючих, вартість будівельних та ремонтних робіт та інших витрат, необхідних для реалізації проєкту, мінімально необхідний резерв);

- при формуванні проєктів, які включають роботи з будівництва об’єктів (в т.ч. реконструкції або капітального ремонту), авторам необхідно керуватись орієнтовними цінами на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції, розміщеними на сайті Міністерства розвитку громад та територій України www.minregion.gov.ua (Розділ «Напрямки діяльності»>«Будівництво та архітектура»>«Ціноутворення, експертиза та розвиток будівельної діяльності»> «Ціноутворення», або перейти за посиланням https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/building/pricing/tsinoutvorennya/)

-        при формуванні проєктів, які включають роботи з поточного ремонту об’єктів, авторам необхідно додавати до проєкту орієнтовний кошторис вартості робіт.

6.9.          В рамках Громадського бюджету не фінансуються проєкти, які:

- суперечать чинному законодавству України, напрямкам діяльності, визначеними Планом соціально-економічного та культурного розвитку або місцевими комплексними, цільовими та галузевими програмами;

- конкретно визначені чи зазначені в програмах, що затверджені Пологівською міською радою та будуть реалізовані протягом 3 років (поточного та наступних);

- передбачають виключно розробку проєктної документації;

- при реалізації передбачають залучення додаткової чисельності працівників до штату бюджетної установи та її утримання за рахунок коштів бюджету;

- передбачають нове будівництво;

- передбачають створення окремих комунальних підприємств, закладів, установ, організацій;

- передбачають виконання робіт на територіях, будівлях та спорудах, які не належать до комунальної власності Пологівської міської ради та на земельних ділянках, які перебувають в оренді;

- не є загальнодоступними для мешканців громади.

6.10. Зміни та узагальнення декількох проєктів в один можливі лише за згоди авторів відповідних проєктів, не пізніше ніж за 5 календарних днів до кінцевого терміну здійснення попередньої оцінки та аналізу проєктів.

6.11. Зразок форми проєкту розміщується на офіційному сайті Пологівської міської ради у розділі «Громадський бюджет».

6.12. Проєкти, які були допущені до голосування в попередньому етапі реалізації Громадського бюджету та які не стали переможцями у голосуванні, можуть подаватись повторно у порядку, встановленому цим Положенням.

6.13. Після закінчення терміну прийняття проєктів створюється реєстр отриманих проєктів. На поштову або електронну адресу автора проєкту надсилається повідомлення (лист) із зазначенням реєстраційних реквізитів проєкту.

7.                 Аналіз проєктів

7.1.          Уповноважений робочий орган веде реєстр отриманих проєктів, реалізація яких відбуватиметься за рахунок Громадського бюджету, проводить попередню перевірку повноти і правильності заповнення форми проєкту та протягом 15 робочих днів після завершення терміну подачі проєктів передає їх Координаційній раді.

7.1.1.   у разі, якщо бланк проєкту є неповним або заповненим з помилками, Уповноважений робочий орган по телефону та/або електронною поштою повідомляє про це автора/авторів проєкту з проханням надати необхідну інформацію або внести корективи протягом 5 робочих днів з дня отримання відповідної інформації. У іншому випадку пропозиція буде відхилена;

7.1.2.   у разі, якщо проєкт не відповідає вимогам п.п 2.4. та 6.8. Положення, такий проєкт відхиляється з обґрунтуванням причини відхилення;

7.1.3.   Не пізніше ніж 20 червня, Уповноважений робочий орган передає копію заповнених бланків проєктів до структурних підрозділів виконавчого комітету Пологівської міської ради з метою здійснення більш детальної перевірки та оцінки кожного з них (з використанням бланку аналізу проєктів згідно з додатком 2 до цього Положення).

7.2.   Структурні підрозділи виконавчого комітету Пологівської міської ради:

7.2.1.   у разі, якщо проєкт не міститиме важливої інформації, необхідної для його аналізу та оцінки, по телефону та/або електронною поштою звертаються до автора проєкту з проханням надати необхідну додаткову уточнюючу інформацію протягом 5 робочих днів;

7.2.2.   розробляють детальні розрахунки вартості проєкту і підтверджують його реалізацію в межах суми, яка пропонується автором з урахуванням вимог пункту 6.2 цього Положення;

7.2.3.   протягом 50-ти календарних днів з дня отримання проєктів, здійснюють їх аналіз;

7.2.4.   в разі необхідності залучення до розгляду проєкту інших структурних підрозділів виконавчого комітету Пологівської міської ради - проєкт з додатками не пізніше 3 робочих днів з моменту його отримання від Уповноваженого робочого органу має бути переданий до іншого структурного підрозділу для розгляду та подання висновку Координаційній раді;

7.2.5.   заповнені бланки оцінки проєкту з висновками щодо проєктів одразу передають до Координаційної ради, але не пізніше 10 серпня.

7.3.          Координаційна рада розглядає бланки оцінки проєкту з метою відбору проєктів, які будуть чи не будуть (з поданням причини відмови за критеріями, визначеними в п.п. 2.4 та 6.8. Положення та з урахуванням висновків відповідних виконавчих органів міської ради) виставлені на голосування.

7.4.          За результатами проведеного засідання Координаційна рада формує переліки позитивно і негативно оцінених проєктів. Переліки оцінених проєктів, бланки аналізу з висновками розміщуються відділом економічного розвитку Пологівської міської ради у розділі “Громадський бюджет” на офіційному сайті Пологівської міської ради не пізніше як за 5 календарних днів до дня початку голосування.

8.                 Порядок голосування та підрахунок його результатів

8.1.          Право голосу мають громадяни, які зареєстровані та/або проживають на території громади, яким на день голосування виповнилося 16 років за умови наявності паспорту громадянина України (ID – картки), а також особи, які мають довідку, надану Управлінням соціального захисту населення, про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення ООС.

8.2.          Голосування проводиться:

-    на офіційному сайті Пологівської міської ради в розділі «Громадський бюджет», пройшовши авторизацію на Платформі e-DEM (https://polohy-budget.e-dem.in.ua/#/) з використанням інструментів BankID, MobileID або електронного цифрового підпису (ЕЦП).

-     у спеціально визначених пунктах голосування, шляхом заповнення друкованого бланку для голосування. Бланк для голосування буде вважатися не дійсним, якщо не будуть заповнені будь-які графи або колонки цього бланку.

8.3.          Перелік пунктів для голосування оприлюднюється на офіційному сайті Пологівської міської ради не пізніше, ніж за 7 календарних днів до початку голосування.

8.4.          Голосування починається 1 вересня та триває протягом 30 календарних днів. Проголосувати в паперовому вигляді можливо протягом визначеного строку в робочий час в пунктах для голосування.

8.5.          Особа може проголосувати за один з поданих проєктів в кожній окремій категорії (максимально 3 голоси) одним з двох способів:

-        шляхом заповнення електронної версії бланку для голосування на офіційному сайті Пологівської міської ради у розділі «Громадський бюджет»;

-    шляхом заповнення друкованої форми бланку для голосування, отримавши її у спеціально визначених пунктах голосування.

8.6.          Результати електронного та паперового голосування по кожному окремому проєкту підсумовуються.

8.7.          Переможцями голосування є проєкти, які набрали найбільшу кількість голосів, з урахуванням положень пунктів 8.8, 8.9, до вичерпання обсягу коштів Громадського бюджету, виділених на реалізацію пропозицій (проєктів) окремо серед великих, малих та комунальних проєктів.

8.8.          У разі нестачі коштів на реалізацію пропозиції чергового проєкту з переліку проєктів-преможців, складеного відповідно до норм пункту 8.7, до уваги береться перша з пропозицій у переліку, орієнтовна вартість реалізації якого не призведе до перевищення суми коштів, виділених для реалізації проєктів окремо за кожним типом проєктів з урахуванням положень п. 8.9.

8.9.          Кошти, які було передбачено в Громадському бюджеті на реалізацію пропозицій (проєктів) за кожним типом пропозицій (проєктів) і які не було використано з дотриманням правил, визначених в пунктах 8.7, 8.8, за рішенням Координаційної ради можуть бути додані до суми коштів, будь-якого типу проєктів.

8.10.     Підсумки голосування фіксуються в протоколі засідання Координаційної ради, засвідчуються підписами усіх членів Координаційної ради.

8.11.     Всі спірні питання, які виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти» голос голови Координаційної ради є вирішальним.

8.12.     Інформація про проєкти-переможці публікується на офіційному сайті Пологівської міської ради в розділі «Громадський бюджет» в 15-ти денний термін після закінчення голосування.

8.13.     Усі автори проєктів, що опубліковані для голосування, письмово повідомляються про результати голосування Координаційною радою.

8.14.     Перелік проектів-переможців виноситься на розгляд виконавчого комітету Пологівської міської ради для затвердження.

8.15.     У разі, набрання декількома проєктами однакової кількості голосів у межах одного типу проєктів, місце проєкту у списку результатів голосування вирішується шляхом відкритого жеребкування, що проводиться Координаційною радою з урахуванням положень пункту 8.16.

8.16.     У разі, якщо пропозиції (проєкти), про які йдеться в пункті 8.15 цього Положення завершують список пропозицій (проєктів), які можуть бути рекомендованими до реалізації за рахунок коштів Громадського бюджету в межах суми коштів передбачених на реалізацію такого типу пропозицій (проєктів), до списку включається та пропозиція (проєкт), орієнтовна кошторисна вартість реалізації якого не призведе до перевищення зазначеної вище граничної суми коштів в межах одного типу пропозицій (проєктів), у такому випадку жеребкування не проводиться.

9.                 Реалізація проєктів та оцінювання процесу впровадження Громадського бюджету

9.1.          Пологівська міська рада - головний розпорядник бюджетних коштів, відповідно до діючого бюджетного законодавства, при підготовці бюджетних запитів на відповідний бюджетний період обов’язково включає до них видатки на реалізацію проєктів - переможців та враховують їх у місцевих цільових програмах за окремим завданням.

9.2.     Після прийняття відповідного рішення Пологівською міською радою головний розпорядник бюджетних коштів забезпечує реалізацію проєктів - переможців.

9.3.            Контроль за виконанням реалізації проєктів - переможців здійснюють Пологівська міська рада, виконавчий комітет Пологівської міської ради відповідно до повноважень, Координаційна рада.

9.4.          Автор проєкту долучається до контролю за виконанням свого проєкту на будь-якому етапі.

9.5.     Відповідальні виконавці у процесі реалізації проєктів - переможців забезпечують цільове та ефективне використання бюджетних коштів протягом усього строку реалізації проєктів-переможців Громадського бюджету у межах визначених бюджетних призначень.

9.6.     Протягом місяця після завершення реалізації проєкту, але не пізніше 31 грудня поточного року, одержувачі бюджетних коштів подають звіт до відділу економічного розвитку Пологівської міської ради про стан реалізації проєктів Громадського бюджету.

9.7.          Відділ економічного розвитку узагальнює подану інформацію та не пізніше 1 лютого року, наступного за роком реалізації проєктів, публікує її на офіційному вебсайті Пологівської міської ради у розділі «Громадський бюджет».

9.8.          За потреби, відповідальні виконавці за реалізацію проєктів, звітують перед Координаційною радою щодо стану реалізації, якості виконаних робіт (послуг) та відповідності фактично реалізованого проєкту вимогам його автора.

10.            Прикінцеві положення

10.1.     Проєкт «Громадський бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади» може мати свій логотип та інформаційні таблички в місцях реалізації проєктів.

10.2.      Консультації стосовно Громадського бюджету мають циклічний характер, тобто, повторюються кожний рік.

10.3.     Процес реалізації Громадського бюджету підлягає моніторингу та щорічному оцінюванню, результати якого можуть використовуватися для впровадження змін з метою вдосконалення процесу реалізації Громадського бюджету.

 

 

 

Міський голова                                                                                Ю.КОНОВАЛЕНКО

 

240.Про затвердження Положення про Громадський бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади

Середа, 29 Квітня 2020 11:04 | Переглядів: 375

Виджет
закрыть

Розмір шрифту: [великий] [маленький]

Схема кольорів: [біла] [синя] [зелена] [чорна]

Зображення: [чорно білі] [кольорові]

[+ Застосувати]   [- Скинути налаштування]