Офіційний сайт Пологівської міської ради

Пошук

Розділи

Електронні сервіси

Координаційна рада

Розпорядження_Про затвердження КР_Пологівська ОТГ

УКРАЇНА

ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА

ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

від 14 квітня 2020 р.

м.Пологи

                       № 93

 Про створення Координаційної ради з питань Громадського бюджету

Пологівської міської обєднаної територіальної громади 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою активізації місцевих ініціатив жителів громади щодо участі у бюджетному процесі та безпосередньої участі членів територіальних громад у розвитку територій і вирішенні питань місцевого значення: 

з о б о в ’я з у ю: 

1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань Громадського бюджету Пологівської міської об’єднаної територіальної громади (додається). 

2. Створити Координаційну раду з питань Громадського бюджету Пологівської міської об’єднаної територіальної громади та затвердити її склад (додається). 

3. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою. 

4. Розпорядження від 03.04.2019 року № 36 «Про створення Координаційної ради з питань Громадського бюджету в місті Пологи Запорізької області» вважати таким, що втратило чинність.

 

 Міський голова                                                                           Ю.КОНОВАЛЕНКО


 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 14.04.2020 № 93 

Положення

про Координаційну раду з питань Громадського бюджету

Пологівської міської об’єднаної територіальної громади

 

І. Загальні положення 

1.1.   Координаційна рада з питань Громадського бюджету Пологівської міської об’єднаної територіальної громади (далі - Координаційна рада) - постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий робочий орган, який в межах чинного законодавства України організовує, координує впровадження та реалізацію Громадського бюджету Пологівської міської об’єднаної територіальної громади.

1.2.   Координаційна рада діє відповідно до чинного законодавства України, рішень Пологівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, «Положення про Громадський бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади» та цього Положення.

1.3.   Члени Координаційної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

 

II. Порядок утворення Координаційної ради 

2.1.   Кількісний склад Координаційної радистановить не більше 21 особи.

До складу координаційної ради можуть входити представники структурних підрозділів виконавчого комітету Пологівської міської ради (у кількості 40% загального складу) та представники депутатського корпусу, громадськості, бізнес середовища, незалежні експерти (у кількості 60% загального складу).

2.2.   Склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови та в разі необхідності може переглядатися.

2.3.   Координаційна рада обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря під час засідання.

 

III. Завдання Координаційної ради 

3.1.          Завданнями Координаційної ради є:

1)      прийняття рішень про відповідність проєктів вимогам Положення про Громадський бюджет Пологівської міської об’єднаної територіальної громади;

2)      проведення попереднього розгляду проєктних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

3)      подання висновків та рекомендацій щодо проєктних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету;

4)      формування переліку позитивно і негативно оцінених проєктів;

5)      прийняття рішення щодо включення проєктних пропозицій в перелік для голосування;

6)      отримувати інформацію про хід реалізації проєктних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів Громадського бюджету;

7)      визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань Громадського бюджету на засіданнях виконавчого комітету Пологівської міської ради, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях Пологівської міської ради;

8)      контролювати хід реалізації проєктних пропозицій, що фінансуються за рахунок Громадського бюджету, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проєктних пропозицій;

9)      проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний вебсайт Пологівської міської ради про час та місце проведення засідання.

 

IV. Права Координаційної ради 

4.1. Координаційна рада, відповідно до покладених на неї завдань, має право:

1) надавати висновки та рекомендації щодо проєктів;

2) вирішувати питання щодо перерозподілу в межах загального обсягу Громадського бюджету залишку коштів між проєктами, який утворився при визначенні проєктів-переможців;

3) заслуховувати авторів проєктів під час розгляду проєктів, що були позитивно чи негативно оцінені, та отримувати від них додаткову інформацію;

4) здійснювати контроль за проведенням підрахунку голосів, поданих за проєкти;

5) отримувати інформацію від виконавчих органів Пологівської міської ради - виконавців проєктів-переможців про хід реалізації проєктів, що фінансуються за рахунок Громадського бюджету Пологівської міської об’єднаної територіальної громади;

6) заслуховувати керівників виконавчих органів Пологівської міської ради - виконавців проєктів-переможців з питань реалізації проєктів, що фінансуються за рахунок Громадського бюджету Пологівської міської об’єднаної територіальної громади.

 

V. Регламент роботи Координаційної ради 

5.1.   Координаційна рада працює у формі засідань, які проводяться по мірі необхідності. Всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради.

5.2.   Рішення Координаційної ради приймаються на її засіданнях шляхом відкритого голосування, що оформлюється протоколом, який готує секретар Координаційної ради.

Протоколи Координаційної ради підписуються головою та секретарем.

5.3.   Члени Координаційної ради зобов’язуються утримуватися від використання її засідань для відстоювання особистісних чи партійних інтересів.

5.4.   Координаційна рада може приймати рішення, висновки та рекомендації.

Протоколи з підсумками голосування та визначенням проєктів-переможців підписують усі члени Координаційної ради.

Протоколи засідань, рішення, висновки та рекомендації Координаційної ради, а також інші матеріали, пов’язані з роботою Координаційної ради, оприлюднюються на офіційному сайті Пологівської міської ради у розділі «Громадський бюджет».

5.5.   Усі спірні питання, що виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти», голос голови Координаційної ради є вирішальним.

5.6.   Зміни до цього положення вносяться розпорядженням міського голови.

 

Начальник відділу

економічного розвитку                                                             А.ВОЛКОВИНСЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням міського голови

від 14.04.2020 № 93

 

СКЛАД

Координаційної ради з питань Громадського бюджету

Пологівської міської об’єднаної територіальної громади

ВЄТРОВ

Юрій Володимирович

Перший заступник міського голови

КОТЕНКО

Олександр Олександрович

Начальник відділу фінансів

ВОЛКОВИНСЬКА

Анна Андріївна

Начальник відділу економічного розвитку

КОПИЛ

Наталія Іванівна

Начальник відділу енергоменеджменту, енергоефективності та інвестицій

ОСИПЕНКО

Наталія Володимирівна

Спеціаліст I категорії  відділу організаційної роботи та розвитку громадянського суспільства

БАЛЕНКО

Юрій Олексійович

Начальник відділу архітектури, містобудування та капітального будівництва

РЯБЧУК

Наталія Анатоліївна

В.о старости Семенівського старостинського округу

ПЕТРУШОВ

Олександр Якимович

В.о старости Басанського старостинського округу

КОШЕЛЬ

Наталія Костянтинівна

В.о старости Басанського старостинського округу, депутат Пологівської міської ради

РОМАНЦОВА

Валентина Василівна

Депутат Пологівської міської ради, фінансовий директор ТОВ «Романцови і К» (за згодою)

КОЛІСНИК

Юрій Анатолійович

Депутат Пологівської міської ради, ФОП (за згодою)

РЯБКО

Микола Григорович

Депутат Пологівської міської ради, менеджер ТОВ Компанія «Прометей» (за згодою)

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ

Олександр Миколайович

Директор комунального закладу «Пологівський центр культури                                                 та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради (за згодою)

СУХОДОЛЯ

Геннадій Вікторович

Голова громадської організації «Спілка підприємців Пологівського району», ФОП (за згодою)

САВІЧЕВ

Олександр Євгенович

Фізична особа-підприємець, волонтер, громадський діяч (за згодою)

МАЛЬКО

Олександра Миронівна

Завідувач комунального дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Лисичка» Пологівської міської ради (за згодою)

МАЩЕНКО

Тетяна Миколаївна

Вихователь-методист комунального дошкільного навчального закладу ясла-садок №2 «Буратіно» Пологівської міської ради (за згодою)

ТАТЬЯНЕНКО

Катерина Олександрівна

Голова ОСББ «СТАНЦІЙНИЙ 17» (за згодою)

ЗАПОРОЖЧЕНКО

Ірина Михайлівна

Голова громадської організації «Промінь надії переселенців» (за згодою)

ТКАЧ

Таісія Гаврилівна

Голова Пологівської міської організації ветеранів України (за згодою)

ДЯЧЕНКО

Володимир Володимирович

Голова квартального комітету міста Пологи №28 (за згодою)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу

економічного розвитку                                                             А.ВОЛКОВИНСЬКА

Розпорядження_Про затвердження КР_Пологівська ОТГ.doc

Середа, 29 Квітня 2020 11:06 | Переглядів: 242

Виджет
закрыть

Розмір шрифту: [великий] [маленький]

Схема кольорів: [біла] [синя] [зелена] [чорна]

Зображення: [чорно білі] [кольорові]

[+ Застосувати]   [- Скинути налаштування]