Офіційний сайт Пологівської міської ради

Пошук

Розділи

Електронні сервіси

Координаційна рада

Розпорядження про створення Координаційної ради з питань Громадського бюджету в місті Пологи

УКРАЇНА
ПОЛОГІВСЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

міського голови

від 03 квітня 2019 р.

м.Пологи

                         № 36

Про створення Координаційної ради з питань Громадського
бюджету в місті Пологи Запорізької області

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою активізації місцевих ініціатив жителів громади щодо участі у бюджетному процесі та безпосередньої участі членів територіальних громад у розвитку територій і вирішенні питань місцевого значення:

  1. Затвердити Положення про Координаційну раду з питань Громадського бюджету в місті Пологи Запорізької області (додається).
  2. Створити Координаційну раду з питань Громадського бюджету в місті Пологи Запорізької області та затвердити її склад (додається).
  3. Контроль за виконання цього розпорядження залишаю за собою.

 

Міський голова                                                                           Ю.КОНОВАЛЕНКО

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 03.04.2019 № 36

Положення
про Координаційну раду з питань Громадського бюджету
в місті Пологи Запорізької області

І. Загальні положення

1.1.   Координаційна рада з питань Громадського бюджету у місті Пологи Запорізької області (далі - Координаційна рада) - постійно діючий колегіальний консультативно-дорадчий робочий орган, який в межах чинного законодавства України організовує, координує впровадження та реалізацію Громадського бюджету в місті Пологи.

1.2.   Координаційна рада діє відповідно до чинного законодавства України, рішень Пологівської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови, «Положення про Громадський бюджет у місті Пологи Запорізької області» та цього Положення.

1.3.   Члени Координаційної ради виконують свої обов’язки на громадських засадах.

II. Порядок утворення Координаційної ради

2.1.   Кількісний склад Координаційної ради становить не більше 17 осіб.

До складу координаційної ради можуть входити представники структурних підрозділів виконавчого комітету Пологівської міської ради, депутатського корпусу (у кількості 40% загального складу) та представники громадськості, бізнес середовища, незалежні експерти (у кількості 60% загального складу).

2.2.   Персональний склад Координаційної ради затверджується розпорядженням міського голови.

2.3.   Координаційна рада обирає зі свого складу голову, заступника голови та секретаря під час засідання.

III. Завдання Координаційної ради

 3.1.         Завданнями Координаційної ради є:

1)      прийняття рішень про відповідність проектів вимогам Положення про Громадський бюджет у місті Пологи Запорізької області;

2)      проведення попереднього розгляду проектних пропозицій, при необхідності надавати авторам рекомендації щодо їх доопрацювання;

3)      подання висновків та рекомендацій щодо проектних пропозицій, поданих для фінансування за рахунок коштів Громадського бюджету;

4)      формування переліку позитивно і негативно оцінених проектів;

5)      прийняття рішення щодо включення проектних пропозицій в перелік для голосування;

6)      отримувати інформацію про хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок коштів Громадського бюджету;

7)      визначати уповноважених представників для доповідей і співдоповідей з питань Громадського бюджету на засіданнях виконавчого комітету Пологівської міської ради, постійних депутатських комісій та пленарних засіданнях Пологівської міської ради;

8)      контролювати хід реалізації проектних пропозицій, що фінансуються за рахунок Громадського бюджету, у тому числі заслуховувати звіти керівників структурних підрозділів, посадових осіб комунальних підприємств, установ та організацій з питань реалізації проектних пропозицій;

9)      проводити свої засідання гласно та відкрито, публікувати протоколи засідань, завчасно повідомляти через офіційний веб-сайт Пологівської міської ради про час та місце проведення засідання.

IV. Права Координаційної ради

4.1. Координаційна рада, відповідно до покладених на неї завдань, має право:

1) надавати висновки та рекомендації щодо проектів;

2) вирішувати питання щодо перерозподілу в межах загального обсягу Громадського бюджету залишку коштів між проектами, який утворився при визначенні проектів-переможців;

3) заслуховувати авторів проектів під час розгляду проектів, що були позитивно чи негативно оцінені, та отримувати від них додаткову інформацію;

4) здійснювати контроль за проведенням підрахунку голосів, поданих за проекти;

5) отримувати інформацію від виконавчих органів Пологівської міської ради - виконавців проектів-переможців про хід реалізації проектів, що фінансуються за рахунок Громадського бюджету у місті Пологи;

6) заслуховувати керівників виконавчих органів Пологівської міської ради - виконавців проектів-переможців з питань реалізації проектів, що фінансуються за рахунок Громадського бюджету у місті Пологи.

V. Регламент роботи Координаційної ради

5.1.   Координаційна рада працює у формі засідань, які проводяться по мірі необхідності. Всі рішення на засіданні ухвалюються простою більшістю голосів з числа присутніх. Засідання вважається легітимним, якщо на ньому присутні понад 50% загального складу Координаційної ради.

5.2.   Рішення Координаційної ради приймаються на її засіданнях шляхом відкритого голосування, що оформлюється протоколом, який готує секретар Координаційної ради.

Протоколи Координаційної ради підписуються головою та секретарем.

5.3.   Члени Координаційної ради зобов’язуються утримуватися від використання її засідань для відстоювання особистісних чи партійних інтересів.

5.4.   Координаційна рада може приймати рішення, висновки та рекомендації.

Протоколи з підсумками голосування та визначенням проектів-переможців підписують усі члени Координаційної ради.

Протоколи засідань, рішення, висновки та рекомендації Координаційної ради, а також інші матеріали, пов’язані з роботою Координаційної ради, оприлюднюються на офіційному сайті Пологівської міської ради у розділі «Громадський бюджет».

5.5.   Усі спірні питання, що виникають протягом голосування, вирішуються Координаційною радою колегіально шляхом відкритого голосування. За наявності рівної кількості голосів «за» і «проти», голос голови Координаційної ради є вирішальним.

5.6.   Зміни до цього положення вносяться розпорядженням міського голови.

Начальник відділу
енергоменеджменту
та енергоефективності                                                                                 Н.КОПИЛ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням міського голови
від 03.04.2019 № 36

 

СКЛАД
Координаційної ради з питань Громадського бюджету
в місті Пологи Запорізької області

 

ВЄТРОВ
Юрій Володимирович

Перший заступник міського голови

КОТЕНКО
Олександр Олександрович

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

КОПИЛ
Наталія Іванівна

Начальник відділу енергоменеджменту та енергоефективності

КОВТУН
Вікторія Григорівна

Провідний спеціаліст відділу енергоменеджменту та енергоефективності

БАЛЕНКО
Юрій Олексійович

Начальник відділу житлово-комунального господарства, архітектури та містобудування

ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ
Олександр Миколайович

Директор комунального закладу «Пологівський центр культури та дозвілля «Гірник» Пологівської міської ради, депутат міської ради (за згодою)

КОЛІСНИК
Юрій Анатолійович

Депутат міської ради (за згодою)

СУХОДОЛЯ
Геннадій Вікторович

Голова громадської організації «Спілка підприємців Пологівського району» (за згодою)

САВІЧЕВ
Олександр Євгенович

Фізична особа-підприємець, волонтер, громадський діяч (за згодою)

БАБИЧ
Павло Володимирович

Фізична особа-підприємець, громадський діяч (за згодою)

ОСИПЕНКО
Наталія Володимирівна

Журналіст газети «Пологівські вісті» (за згодою)

МАЛЬКО
Олександра Миронівна

Завідувач комунального дошкільного навчального закладу ясла-садок №5 «Лисичка» Пологівської міської ради (за згодою)

МАЩЕНКО
Тетяна Миколаївна

Вихователь комунального дошкільного навчального закладу ясла-садок №2 «Буратіно» Пологівської міської ради (за згодою)

ТАТЬЯНЕНКО
Катерина Олександрівна

Голова ОСББ «СТАНЦІЙНИЙ 17» (за згодою)

ЗАПОРОЖЧЕНКО
Ірина Михайлівна

Голова громадської організації «Промінь надії переселенців» (за згодою)

ТКАЧ
Таісія Гаврилівна

Голова Пологівської міської організації ветеранів України (за згодою)

ДЯЧЕНКО
Володимир Володимирович

Голова квартального комітету міста Пологи №28 (за згодою)

 

 

Начальник відділу
енергоменеджменту
та енергоефективності                                                                                 Н.КОПИЛ

 

Четвер, 18 Квітня 2019 16:07 | Переглядів: 696

Виджет
закрыть

Розмір шрифту: [великий] [маленький]

Схема кольорів: [біла] [синя] [зелена] [чорна]

Зображення: [чорно білі] [кольорові]

[+ Застосувати]   [- Скинути налаштування]