Офіційний сайт Пологівської міської ради

Пошук

Розділи

Календар

« Червень 2020 »
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24  
Чт 4 11 18 25  
Пт 5 12 19 26  
Сб 6 13 20 27  
Нд 7 14 21 28  

Оголошення

Оголошення про проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків міста Пологи

Найменування, місцезнаходження організатора конкурсу:

Організатором конкурсу є виконавчий комітет Пологівської міської ради:

70608, вулиця Єдності, 24, місто Пологи, Запорізька область.

 Особи, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу:

Вєтров Юрій Володимирович – перший заступник міського голови, т. (06165) 2-34-06; Таран Олексій Миколайович - провідний спеціаліст юридичного відділу Пологівської міської ради , т. (06165) 2-38-03.

 Критерії оцінки конкурсних пропозицій.

 Конкурсні пропозиції учасників конкурсу оцінюються за наступною бальною системою:

Критерій

Бали

 Ціна послуги, що включає відповідно до статті 12 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», зокрема, витрати на утримання і проведення ремонту спільного майна у багатоквартирному будинку та його прибудинкової території, винагороду управителю з розрахунку на 1 м. кв. загальної площі об’єкта конкурсу.

 

 Найнижча ціна послуги становить 50 балів. Кількість балів для решти пропозицій визначається за формулою:

 Б обчисл = Цminобчисл*50, де

 Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min– найнижча ціна послуги;

Ц обчисл – ціна пропозиції , кількість балів для якої обчислюється;

Всі пропозиції, оцінені згідно з критеріями оцінки, шикуються по мірі зростання значень сумарного показника.

 

Рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою

Під час обрахування кількості балів за даним критерієм, до загальної кількості балів, додається 1 бал за наявний технічний потенціал суб'єкта господарювання (кількість спеціально обладнаних транспортних засобів, які перебувають у власності (на балансі) суб'єкта господарювання, наявність власної ремонтної бази, комп’ютерної техніки, іншого обладнання, адміністративних та виробничих приміщень, програмного забезпечення) максимальна кількість балів під час оцінювання за даним критерієм 20 балів

 

 

Наявність персоналу, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання і досвід (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців)

Під час обрахування кількості балів за цим критерієм до загальної кількості балів, додається 1 бал за кожного спеціаліста (фахівця) (з урахуванням договорів щодо залучення співвиконавців, що підтверджують спроможність надавати послуги з управління, у повному обсязі, максимальна кількість балів під час оцінювання за даним критерієм 10 балів

 

Фінансова спроможність учасника конкурсу

Максимальна кількість балів – 10 балів.

Оцінюється наявність бухгалтерських та інших документів що підтверджують наявність фінансових ресурсів для забезпечення розрахунків за надані послуги з управління багатоквартирним будинком (заробітна плата, податки).

Під час обрахування кількості балів за даним критерієм нарахування здійснюється за таким принципом:

- наявність фінансових ресурсів, що еквівалентно від 300 тис грн до 500тис.грн. - 5 балів,

 - більше 500тис. – 10 балів.

- при наявності у учасника заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету- 0 балів

Наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства

Під час обрахування кількості балів за даним критерієм нарахування здійснюється за таким принципом:

- до 2-х років - 5 балів,

- більше 2-х років - 10 балів.

Оцінюється наявність досвіду роботи учасника конкурсу з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства (з урахуванням: досвіду надання учасниками послуг згідно з переліком складових послуги з управління багатоквартирним будинком, зазначеним у п. 3 цієї конкурсної документації, тривалості та географії надання послуг учасником конкурсу та досвіду засновників з урахуванням досвіду суб’єктів господарювання, пов’язаних відносинами контролю господарської діяльності з учасником

 

Вимоги до конкурсних пропозицій та перелік документів, оригінали або копії яких подаються учасниками конкурсу для їх оцінювання.

 Для участі у конкурсі учасники конкурсу подають заяву, у якій зазначають:

 фізичні особи - підприємці - прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків, серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта);

 юридичні особи - повне найменування, код за ЄДРПОУ.

 Перелік документів, що подаються учасниками конкурсу у складі конкурсної документації для їх оцінювання:

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що засвідчують повноваження керівника чи представника учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія статуту (положення чи інший засновницький документ відповідно до закону) юридичної особи – учасника конкурсу;

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва про державну реєстрацію суб’єкта господарювання (за наявності);

- засвідчена учасником конкурсу копія свідоцтва платника податку на додану вартість, за наявності.

- оригінал довідки уповноваженого органу державної фіскальної служби, в якому учасник конкурсу перебуває на обліку про відсутність (наявність) заборгованості з податків та обов’язкових платежів до бюджету, дійсна на час подання пропозицій;

- оригінал довідки учасника конкурсу довільної форми, що містить інформацію про рівень забезпеченості учасника конкурсу матеріально-технічною базою та підтверджують спроможність учасника виконувати роботи, що входять до переліку складових послуги з управління багатоквартирним будинком;

- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про персонал з доданням оригіналів письмових згод осіб на розкриття персональних даних у разі їх зазначення;

- обґрунтовані розрахунки ціни послуги з управління на кожний багатоквартирний будинок;

- засвідчені учасником конкурсу копії документів, що підтверджують наявність досвіду роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства з доданням, завірених учасником конкурсу, копій відповідних договорів та первинних документів;

- оригінал довідки учасника довільної форми, яка містить інформацію про розміщення адміністративних та виробничих приміщень учасника, засоби зв’язку з керівництвом учасника та банківські реквізити учасника конкурсу.

 Розрахунок ціни учасник конкурсу подає у складі конкурсної пропозиції на кожний багатоквартирний будинок, що входить до об’єкта конкурсу, окремо.

Учасники конкурсу мають право, крім передбачених конкурсною документацією, подавати у складі конкурсної пропозиції також інші документи, що підтверджують досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, рівень кваліфікації, знання та досвід персоналу (нагороди, дипломи, свідоцтва, сертифікати, рекомендації тощо).

Надана учасником інформація має підтверджуватись копіями документів, засвідченими учасником конкурсу.

Конкурсні пропозиції, отримані після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються особам, які їх подали.

 Учасник конкурсу має право відкликати власну конкурсну пропозицію або внести до неї зміни (доповнення) до закінчення строку подання конкурсних пропозицій.

 Способи, місце та кінцевий строк подання конкурсних пропозицій.

Конкурсна пропозиція подається особисто або через уповноважену належним чином особу чи надсилається поштою конкурсній комісії у запечатаному конверті, на якому зазначаються повне найменування і місцезнаходження організатора та найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника конкурсу, дата та час проведення конкурсу, контактні номери телефонів учасника конкурсу.

 Конкурсна пропозиція пронумеровується, прошивається, підписується уповноваженою особою учасника конкурсу та скріплюється печаткою (за наявності) із зазначенням кількості сторінок.

Конкурсна пропозиція запечатується в одному конверті (пакеті), який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки(за наявності).

 Конкурсна пропозиція подається учасником конкурсу за адресою: 70608, місто Пологи, вулиця Єдності 24, кабінет № 14.

Кінцевий строк подачі конкурсних пропозицій: до 16.00 годин 06.06.2018

 

 Місце, дата та час розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями.

 Місце: 70608, місто Пологи, вулиця Єдності 24, кабінет № 6.

 Дата: 07.06.2018

 Час: 10-00

 

 Способи отримання конкурсної документації.

 Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику протягом трьох робочих днів після надходження від учасника заяви про участь у конкурсі, у якій зазначається спосіб надання конкурсної документації.

 

 Місце отримання конкурсної документації.

 70608, Запорізька область, місто Пологи, вулиця Єдності 24, кабінет № 3.

Четвер, 03 Травня 2018 15:22 | Переглядів: 456