Офіційний сайт Пологівської міської ради

Новини

Пологівська ОДПІ інформує...

ГФС регламентировала деятельность центров обслуживания плательщиков

 

ГФС приказом от 20.05.2016 г. № 458 утвердила Примерное положение о Центре обслуживания плательщиков.
Центр обслуживания плательщиков (ЦОП) - постоянно действующий орган ГФС, в котором предоставляются услуги структурными подразделениями ГУ ГФС, ГНИ и работниками отделений, ответственными согласно функциональным обязанностям за предоставление админуслуг, консультаций, прием отчетности, входящей корреспонденции и выдачу ключей ЭЦП.
К услугам, предоставляемым физическим и юридическим лицам в ЦОП, относятся:
- административные услуги;
- прием и регистрация входящей корреспонденции;
- прием отчетности, представленной исключительно на бумажных носителях;
- прием отчетности, представленной на бумажных носителях с добавлением копий, подготовленных на электронных носителях (электронные носители возвращаются субъектам обращений после считывания соответствующих данных);
- устные консультации;
- выдача ключей ЭЦП;
- доступ к электронным сервисам;
- доступ для работы с документами, содержащими публичную информацию;
- предварительная запись граждан на личный прием;
- сопутствующие услуги.
Время приема посетителей в ЦОП - с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 16:45, в субботу - с 9:00 до 13:00. Обеденный перерыв начинается в 13.00, а заканчивается в 13.45.
Оптимальное время обслуживания одного посетителя 10 - 20 минут.

 

Обязаны ли кредитные союзы применять РРО при приеме или выдаче вкладов?

 

Перечень хозяйственных операций, при выполнении которых субъекты хозяйствования имеют право не применять РРО и РК, определен ст. 9 Закона от 06.06.1995 г. №265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" с изменениями и дополнениями.
Этот перечень не включает в себя предоставление финансовых услуг в сфере кредитования. Финансовыми также считаются услуги по предоставлению средств в заем, в том числе на условиях финансового кредита (п. 6 ч. І ст. 1 Закона № 2664).
Кредитные союзы относятся к финансовым учреждениям (п. 1 ч. І ст. 1 Закона № 2664). Поэтому при проведении расчетов за предоставленные финансовые услуги с приемом/выдачей наличных денежных средств кредитные союзы обязаны применять РРО в соответствии с требованиями Закона № 265.
В то же время РРО не применяется в случае осуществления расчетов исключительно через банковские учреждения.

 

Щодо оподаткування податком на додану вартість компенсації земельного податку, яку орендодавець отримує від орендаря

 

Пунктом 185.1 статті 185 Кодексу встановлено, що об'єктом оподаткування податком на додану вартість є, зокрема, операції платників податку з постачання послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 Кодексу.
Постачання послуг - це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об'єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об'єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності (підпункт 14.1.185 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).
У той же час згідно з підпунктом "а" пункту 188.1 статті 188 Кодексу право на віднесення сум податку до податкового кредиту виникає у разі здійснення операцій з придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на митну територію України) та послуг.
Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Кодексу податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/послуг та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг; придбанням (будівництвом, спорудженням) основних фондів (основних засобів, у тому числі інших необоротних матеріальних активів та незавершених капітальних інвестицій у необоротні капітальні активи), у тому числі при їх імпорті.
Враховуючи вказані положення Кодексу, сплата платником податку земельного податку та отримання компенсації за понесені витрати зі сплати земельного податку не може розцінюватись як операція з постачання послуг для цілей оподаткування податком на додану вартість.
Таким чином, отримання коштів як компенсація понесених витрат зі сплати орендної плати за землю не є об'єктом оподаткування ПДВ.

 

Редакція журналу «Вісник. Право знати все про податки і збори» розпочинає видання нового журналу «Вісник. Рейтинг»

 

З травня цього року редакція офіційного видання Державної фіскальної служби України журналу «Вісник. Право знати все про податки і збори» розпочинає видання нового журналу «Вісник. Рейтинг».
Головною метою видання Журналу є інформування широкого загалу про внесок платників податків в економіку держави у співвідношенні з фінансовими результатами діяльності суб'єктів господарювання.
На сторінках Журналу буде висвітлюватись інформація щодо підприємств різних галузей економіки у розрізі регіонів України та видів податків, митних платежів за певні періоди часу.

 

Змінено заяви про державну реєстрацію юридичних осіб, підприємців та громадських формувань

 

Міністерством юстиції України внесено зміни до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (наказ від 06.05.2016 р. № 1327/5 "Про затвердження Змін до форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань").
Наказом №1327/5 також затверджено:
- заяву про державну реєстрацію припинення відокремленого підрозділу юридичної особи;
- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
Наказ набирає чинності через 10 днів з дня його офіційного опублікування (опубліковано в Офіційному віснику України від 24.05.2016 року №38), тобто з 04.06.2016 року.

 

Фіскальна служба доопрацювала електронний сервіс «Реєстрація договорів про визнання електронних документів»

 

З метою покращення сервісного обслуговування платників при поданні податкових документів в електронній формі, ДФС України доопрацьовано електронний сервіс «Реєстрація договорів про визнання електронних документів».
Процес укладання Договорів, надісланих в електронній формі, спрощено.
Так, починаючи з 25 листопада 2015 року, платником податків укладається один Договір з територіальним органом ДФС за основним місцем обліку.
До Договору додаються посилені сертифікати відкритих ключів.
Для формування та подання Договору розроблено новий електронний формат за кодом JI 391004.
Крім того запроваджується новий електронний сервіс управління ЕЦП, який надає можливість керівнику вносити до системи подання документів в електронному вигляді інформацію щодо сертифікатів відповідальних осіб та самостійно визначити термін, на який відповідальній особі надається право підпису податкових документів (в межах строку дії сертифікату такої відповідальної особи).

 

Фіскальною службою запроваджується новий електронний сервіс управління ЕЦП

 

З метою покращення сервісного обслуговування платників при поданні податкових документів в електронній формі, запроваджується новий електронний сервіс управління ЕЦП.
Такий сервіс надає можливість керівнику вносити до системи подання документів в електронному вигляді інформацію щодо сертифікатів відповідальних осіб та самостійно визначити термін, на який відповідальній особі надається право підпису податкових документів (в межах строку дії сертифікату такої відповідальної особи).
В повідомленні може бути надана інформації щодо нового сертифіката керівника (до закінчення строку дії попереднього сертифікату) або бухгалтера.
Для формування та подання платниками інформації щодо ЕЦП в електронному вигляді до автоматизованої системи «Єдине вікно подання електронної звітності» розроблено новий електронний формат Повідомлення за кодом JI391102.
Сформоване повідомлення підписується керівником електронним цифровим підписом, сертифікат якого на момент отримання Повідомлення вже наявний у системі подання документів в електронному вигляді як діючий сертифікат керівника платника податків.
Виправлення підприємцем на загальній системі оподаткування помилок в Книзі обліку доходів та витрат
Фізичні особи - підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.
Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді.
Внесення виправлень до Книги підприємцем на загальній системі оподаткування, який веде облік доходів у паперовому вигляді, здійснюється шляхом закреслення помилкового запису та внесення нового, який засвідчується підписом.
У Книзі в електронному вигляді допускається виправлення помилок або коригування шляхом доповнення рядка, в якому відображається від’ємне або позитивне значення.
Книга зберігається у підприємця на загальній системі оподаткування протягом трьох років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.
Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються підприємцем на загальній системі оподаткування для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
Порядок ведення Книги фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування встановлений наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481.

 

До 1 серпня необхідно сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в декларації

 

Згідно з нормами Податкового кодексу України, кожна фізична особа, яка задекларувала доходи, отримані протягом минулого року, зобов’язана самостійно до 1 серпня сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену в поданій нею податковій декларації.
Отже, податкові зобов’язання зі спати податку на доходи фізосіб та військового збору необхідно сплатити не пізніше 31 липня 2016 року.

 

Податковий календар

 

15 червня 2016 року
Останній день подання:
- платником інших податків і зборів заяви про перехід на спрощену систему оподаткування;
- платником єдиного податку заяви про перехід на іншу групу платника єдиного податку.

 

17 червня 2016 року
Останній день сплати:
- авансових внесків з єдиного податку фізичними особами – підприємцями, що обрали спрощену систему оподаткування І та ІІ груп.
Останній день подання:
- платником єдиного податку заяви про відмову від спрощеної системи оподаткування.

 

Підтвердженням реєстрації платником ПДВ є інформація про таку реєстрацію в реєстрі платників ПДВ

 

Законом України від 24.10.2013 року № 657-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень» скасовано:
- свідоцтво про реєстрацію особи платником ПДВ;
- свідоцтво про реєстрацію як суб’єкта спеціального режиму оподаткування, та надано право платникам ПДВ за їх запитом отримувати витяги із реєстру платників податку на додану вартість в контролюючих органах.
Отримання витягів з реєстру платників ПДВ не є обов’язковим для платників.
Підтвердженням факту реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності платником ПДВ є наявність інформації про таку реєстрацію на офіційному веб – порталі ДФС.
ДФС України на власному офіційному веб-сайті щоденно оприлюднює:
- дані з реєстру платників ПДВ із зазначенням найменування або прізвища, імені та по батькові платника податку, дати податкової реєстрації, індивідуального податкового номера та терміну дії реєстрації платника податку;
- інформацію про осіб, реєстрацію яких як платників податку анульовано, із зазначенням індивідуальних податкових номерів, дати анулювання, причин та підстав для анулювання реєстрації.

 

Надання та отримання поворотної або безповоротної фінансової допомоги не оподатковується ПДВ

 

Об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів та/або послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.
Постачання послуг – це будь-яка операція, що не є постачанням товарів, чи інша операція з передачі права на об’єкти права інтелектуальної власності та інші нематеріальні активи чи надання інших майнових прав стосовно таких об’єктів права інтелектуальної власності, а також надання послуг, що споживаються в процесі вчинення певної дії або провадження певної діяльності.
Постачання товарів – це будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду.
Оскільки надання та отримання поворотної або безповоротної фінансової допомоги не є операцією з постачання товарів/послуг, така операція не є об’єктом оподаткування ПДВ.
Зазначена норма визначена пп. 14.1.185; пп. 14.1.191 ст. 14 та пп. «а» та «б» п. 185.1 ст.185 Податкового кодексу України.
У разі відсутності у підприємця на загальній системі оподаткування Книги обліку доходів і витрат застосовується штраф
Фізичні особи – підприємці зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат та мати підтверджуючі документи щодо походження товару.
Форма Книги, яку ведуть фізичні особи – підприємці (крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність) та Порядок її ведення затверджені наказом Міндоходів України від 16.09.2013 № 481.
Ненадання платником податків фіскальним органам оригіналів документів чи їх копій при здійсненні податкового контролю, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 510 гривень.
Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке саме порушення, тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1020 гривень.
Крім того, ст. 164 прим.1 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначено, що неведення обліку або неналежне ведення обліку доходів і витрат, для яких законами України встановлено обов’язкову форму обліку, тягне за собою попередження або накладення штрафу у розмірі від 3 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Ці дії вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те ж порушення, тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від 5 до 8 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Зазначена норма визначена ст. 121 та п. 177.10 ст.177 Податкового кодексу України.

 

Підприємець на загальній системі оподаткування самостійно заповнює Книгу обліку доходів і витрат

 

Фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування зобов’язані вести Книгу обліку доходів і витрат, у якій щоденно на підставі первинних документів здійснюються записи про операції, що відбулися у звітному (податковому) періоді.
Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді.
Записи у Книзі виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.
Дохід, отриманий від здійснення господарської діяльності відображається сумарним підсумком за місяць, квартал, рік, і включає, зокрема, кошти, що надійшли на поточний рахунок, касу платника податків та/або отримано готівкою, сума заборгованості, за якою минув строк позовної давності, вартість безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг).
Наймані особи, які перебувають у трудових відносинах із самозайнятою особою Книгу не ведуть і записи в ній не здійснюють.
Тобто фізична особа – підприємець на загальній системі оподаткування заповнює Книгу самостійно за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід.
Книга зберігається у підприємця протягом трьох років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.
Дані Книги заповнюються у гривнях з копійками та використовуються підприємцем для заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.
Порядок ведення Книги фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування встановлений наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481.

 

Книга обліку доходів і витрат за вибором підприємця на загальній системі оподаткування ведеться в паперовому або електронному вигляді

 

Облік доходів і витрат фізичні особи – підприємці на загальній системі оподаткування ведуть у Книзі обліку доходів і витрат.
Книга ведеться за вибором платника податку в паперовому або електронному вигляді.
У разі обрання ведення Книги у паперовому вигляді самозайнята особа зобов’язана подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник Книги.
На титульному аркуші Книги зазначаються:
- прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті),
- податкова адреса,
Прошнурована та пронумерована Книга безоплатно реєструється у фіскальному органі.
У разі обрання ведення Книги в електронній формі самозайнята особа зобов’язана:
- отримати посилені сертифікати відкритих ключів, сформованих акредитованими центрами сертифікації ключів, включених до системи подання податкових документів в електронному вигляді,
- укласти договір про визнання електронних документів з фіскальним органом,
- сформувати заяву на отримання Книги і надіслати її до фіскального органу за місцем податкового обліку засобами електронного зв’язку.
Фіскальний орган протягом 3 робочих днів формує і надсилає повідомлення про реєстрацію Книги із зазначенням реєстраційного номера та дати її реєстрації.
Після отримання повідомлення про реєстрацію Книги платник податків здійснює її ведення.
Порядок ведення Книги фізичними особами – підприємцями на загальній системі оподаткування встановлений наказом Міндоходів від 16.09.2013 № 481.

 

Місцеві скарбниці Запорізького регіону збагатилися на два мільярди гривень

 

За 5 місяців 2016 року запорізькі платники податків спрямували до місцевих бюджетів 2 мільярди гривень. Про це повідомив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін.
Половина надходжень – один мільярд гривень, сплачено податку на доходи фізичних осіб. Рівень відповідного періоду минулого року перевищено майже на 366 мільйонів гривень.
За цей період запорізькі землекористувачі перерахували 342 мільйони гривень плати за землю, що на 107 мільйонів більше порівняно з січнем-травнем 2015 року.
Від суб'єктів малого і середнього бізнесу надійшло 258 мільйонів гривень єдиного податку, це на 104 мільйона гривень більше, ніж торік.
Від реалізації у роздрібній торгівлі підакцизних товарів казна отримала 191 мільйон гривень акцизного податку. Рівень відповідного періоду минулого року перевищено на 76 мільйонів гривень.
Фактичні надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (у тому числі транспортного податку), складають 18 мільйонів гривень.
Крім цього, до місцевих бюджетів надійшло 28,5 мільйона гривень рентної плати за користування надрами, що перевищує рівень минулого року майже на 24 відсотки.

 

Олексій Кавилін: "Запоріжці зі своїх доходів спрямували на армію понад 120 мільйонів гривень"

 

З початку року платники податків Запоріжжя та області забезпечили надходження військового збору на загальну суму 120,7 мільйона гривень. Цей показник на 16 мільйонів гривень більше за прогнозований та на 27,5 мільйона гривень – за минулорічну сплату.
Як зазначив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, збір на підтримку Збройних Сил України, що сплачується з трудових та інших доходів громадян, має тенденцію до зростання. Так, якщо за п'ять місяців минулого року щомісяця запоріжці сплачували у середньому 18,6 мільйона гривень, то вже в цьому році відрахування складають щонайменше 24 мільйони гривень на місяць.
– Позитивна тенденція досягнута, передусім, завдяки сумлінній сплаті податків та підвищенню розміру мінімальних заробітних плат. Крім того, значну роль зіграли заходи, спрямовані на детінізацію ринку праці та протидію виплатам зарплат у "конвертах". Маємо також значні надходження й від цьогорічної кампанії з декларування доходів громадян, від якої надійде понад 12 мільйонів гривень військового збору. До речі, цю суму громадяни самостійно визначили у деклараціях про доходи за 2015 рік, – підкреслив Олексій Кавилін.
Серед районів Запоріжжя та регіону, де зафіксовані найбільші суми сплати збору, це Вознесенівський район обласного центру – 18,2 мільйона гривень, Енергодар – 14,7 мільйона гривень, Олександрівський район Запоріжжя – 9,7 мільйона гривень, Дніпровський район – 8,7 мільйона гривень, Мелітополь – 8,4 мільйона гривень. Замикають десятку лідерів платники Шевченківського району Запоріжжя, які спрямували 7,5 мільйона гривень, Бердянська – майже 7 мільйонів гривень, Комунарського району – 6,5 мільйона гривень, Заводського району – 5,7 мільйона гривень та Василівського району – майже 5,4 мільйона гривень.
Нагадаємо, ставка військового збору становить 1,5 відсотка від об'єкта оподаткування. Відповідальними за утримання та сплату збору до бюджету є особи, визначені у статті 171 Податкового кодексу України, тобто роботодавці та платники податку на доходи фізичних осіб.

 

Олексій Кавилін: "Запорізькі автовласники поповнили місцевий бюджет на 1,8 мільйона гривень"

 

За п'ять місяців поточного року надходження від транспортного податку склали 1 мільйон 816 тисяч гривень. Це на 460 тисяч гривень більше очікуваних прогнозів та на 140 тисяч гривень перевищує рівень минулого року.
Як повідомив начальник Головного управління ДФС у Запорізькій області Олексій Кавилін, найбільші суми податку сплатили власники автівок міста Запоріжжя – майже 1 мільйон гривень. Зокрема, у Шевченківському районі надійшло 212 тисяч гривень, у Олександрівському – майже 196 тисяч гривень, Вознесенівському – 194 тисячі гривень, Дніпровському – понад 166 тисяч гривень та у Хортицькому районі – 124 тисячі гривень. Платники міст Бердянськ та Мелітополь забезпечили, відповідно, 97 та 93 тисячі гривень.
Нагадаємо, податок, ставка якого 25 тисяч гривень на рік, сплачують власники легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше 5 років та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати. У 2016 році – це 1 мільйон 33,5 тисячі гривень. Серед марок автомобілів класу "Люкс", зазвичай, це Mercedes-Benz, BMW, Lexus, Audi, Porsche, Infiniti, Land Rover, Jaguar, Bentley, Maserati, Rolls-Royce, Maybach, Aston Martin, Ferrari, Lamborghini тощо.
Платники податку-юридичні особи самостійно обчислюють та сплачують транспортний податок. В той час як громадянам, що мають автомобілі, які підпадають під умови оподаткування, фіскальна служба до 1 липня надішле відповідні повідомлення-рішення за місцем реєстрації. Нарахований податок необхідно сплатити упродовж 60 днів після отримання повідомлення. До початку липня фізичні особи-платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу для проведення звірки усіх даних стосовно автівок.

 

Четвер, 09 Червня 2016 09:48 | Переглядів: 405