Офіційний сайт Пологівської міської ради

Пошук

Розділи

Електронні сервіси

Конкурси на заміщення вакантних посад

Пологівська міська рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади завідувача комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської міської ради

Відповідно до рішення Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області від 29.01.2021 № 10 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської міської ради», Пологівська міська рада Пологівського району Запорізької області оголошує про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади: завідувача комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської міської ради.

Конкурс проводиться відповідно до затвердженого Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника комунального закладу охорони здоров’я Пологівської міської ради.

Вимоги до кандидатів: вища освіта, стаж роботи у сфері охорони здоров’я не менше трьох років, володіння державною мовою, здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки завідувача комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської міської ради.

Для участі в конкурсі подаються наступні документи:
1) копію паспорта громадянина України;
2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 1 (додається);
3) резюме у довільній формі;
4) автобіографію (у випадках, визначених законодавством);
5) копію (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;
6) згоду на обробку персональних даних згідно з додатком 2 (додається)
7) конкурсну пропозицію обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;
8) довідку МВС про відсутність судимості;
9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;
10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 3 (додається);
11) заяву про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно з додатком 4 (додається);
12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України.

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три - п’ять років), в якому передбачаються:

  • план реформування закладу протягом одного року;
  • заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;
  • пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;
  • пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької обасті у встановлений строк.

Документи приймаються за адресою: м.Пологи, вул.Єдності, 24, каб. № 2 (третій поверх) або надсилаються на поштову та електронну адресу Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області: mail@mradapology.gov.ua Початок приймання документів – з дати опублікування оголошення про проведення конкурсу на посаду завідувача комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської міської ради у газеті «Пологівські вісті». Документи приймаються упродовж 30 (тридцяти) календарних днів із дати опублікування оголошення.

Конкурсна комісія затверджена рішенням Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області від 29.01.2021 № 10 «Про оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади завідувача комунальної установи «Пологівська залізнична лікарня» Пологівської міської ради»

Початком проведення конкурсу вважається дата, на яку призначено засідання конкурсної комісії з розгляду заяв претендентів і доданих до них документів. Проведення конкурсу завершується в день ухвалення конкурсною комісією рішення про затвердження його результатів. Строк проведення конкурсу становить не більш як 30 календарних днів.

Конкурсна комісія заслуховує на засіданні конкурсну пропозицію учасника конкурсу, проводить з ним співбесіду та враховує відповідність учасника конкурсу та його конкурсної пропозиції встановленим вимогам.

Під час прийняття рішень за результатами конкурсу конкурсна комісія враховує здатність учасників конкурсу висловлювати свої думки, уміння викладати інформацію, комунікабельність, тактовність, ділові та вольові якості, готовність брати на себе відповідальність, уміння аналізувати проблеми і налагоджувати ділові зв’язки, виявляти творчий підхід до роботи, доброчесність (у тому числі академічну), емоційну врівноваженість.

Представники засобів масової інформації мають право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час розкриття пакетів документів, поданих претендентами, їх розгляду, під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників та оголошення результатів конкурсу. При цьому присутнім заборонено у будь-який спосіб втручатися чи перешкоджати роботі конкурсної комісії.

Пологівська міська рада Пологівського району Запорізької області забезпечує ведення відеозапису засідання конкурсної комісії під час заслуховування конкурсних пропозицій учасників.

Відеозапис такого засідання конкурсної комісії оприлюднюється на офіційному веб-сайті органу управління не пізніше наступного дня з дати проведення засідання та зберігається на відповідному веб-сайті не менше одного року

За результатами заслуховування конкурсних пропозицій і проведених співбесід конкурсна комісія шляхом голосування відбирає з числа учасників конкурсу одну кандидатуру, яка відповідає встановленим вимогам, - переможця конкурсу, після чого вносить відповідне подання органу управління, що здійснює призначення переможця конкурсу на посаду керівника закладу. Рішення про призначення на посаду та укладення контракту на строк від трьох до п’яти років, приймається протягом одного місяця з дня внесення конкурсною комісією відповідного подання. Зазначений строк може бути продовжено на період проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком (у випадках, передбачених законодавством), інших процедур, передбачених законодавством.

Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному вебсайті Пологівської міської ради Пологівського району Запорізької області: http://mradapology.gov.ua/ та в інший спосіб.

Довідки за телефоном: (06165) 2-23-30.

Документи для заповнення можна завантажити нижче

Додаток 1.docx

Додаток 2.docx

Додаток 3.docx

Додаток 4.docx

Четвер, 11 Березня 2021 08:43 | Переглядів: 108

Виджет
закрыть

Розмір шрифту: [великий] [маленький]

Схема кольорів: [біла] [синя] [зелена] [чорна]

Зображення: [чорно білі] [кольорові]

[+ Застосувати]   [- Скинути налаштування]